Fin runde fra Driveneskleiva til Vollan, Steinsfossen, Tømmerrenna, Paulen, Slottet husmannsplass, Masta og tilbake til Driveneskleiva 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 8,5 km
Varighet:
1 time +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Middels +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Barn
Område:
Sesong:
Hele året
Fylker: Vest-Agder,Aust-Agder
Profilbilde for Helga Skautroll
Helga Skautroll

Innledning

Alltid fint å gå ei runde. Denne går i kjent og variert turterreng på tydelige stier og veier. 

 

Stibeskrivelse

Parker midt i Drivenesbakken der det er en bom inn til pukkverk. Gå 200 m innover veien og ta så den gamle skauveien som går motsatt vei (nedover langs bekken mot Vollan /Drivenes). Veien går i gammel mosegrodd skog.

Etter ca 1 km er du på Vollan og går den gamle veien mellom de to husene og jordet. I veikryss tar du til venstre mot Steinsfossen og går så Tømmerrenna til Paulen.

 

Gå over den nye lille trebrua sør i området ved Paulen og gå over perrongen. Gå ca 200 m nordover langs linja og du ser skiltet til Slottet til venstre for skinnene. Følg den gode stien oppover 5-600 meter og du kommer så til Slottet husmannsplass. Den er godt bevart med en rekke ruiner fra bygg som har stått der. Se vedlagte bilde for mer info.

Så kan du ta to avstikkere, en til masta/ utsiktsplass rett over kraftstasjonen der du parkerte. Den andre til det stupbratte fjellet rett ovenfor Paulen.

Stien til masta er merket. Følg de røde merkene nedover fra Slottet mot myra. Følg så den merkede stien 3-400 meter til du kommer til en skauvei. Ta til venstre og gå 5-600 meter til du når masta. Gå tilbake samme vei, men gå skauvei rett frem i stedet for å ta til høyre ned den smale veien ved høyspentlinje. Nå er det bare å gå rett frem og etterhvert nedover to tre kilometer til du er tilbake i Drivenesheia

 

Paulenbakken - Hoppbakken i Paulen

Christiansand Ski- og Skøiteklubb som ble stiftet 5/3-1875 og Oddersjaa ble stiftet 1893. Klubbene ble slått sammen til Christiansand Ski- og Skøiteklubb Oddersjaa i 1897.

 

Setesdalsbanenen som ble åpnet i 1896 gjorde muligheten for å bygge en skibakke i byens «umiddelbare» nærhet mulig.

Paulenbakken skulle bli en storbakke med mulighet for lange hopp.

 

Den 5. og 6. mars 1898 var det første landsrenn i bakken. Lengste hopp ble kun 13,5 meter, noe som var en stor skuffelse. Arrangøren bestemte seg derfor ikke å dele ut noen kongepokal. Prestasjonene var altfor dårlige til det. Deltakerne og publikum kom opp med Setesdalsbanen.

Brødrene Olaf, Martin og Knut Røinås som bodde i nærmiljøet, hadde senere hopp på 25-30 meter. Kanskje bakken da vær litt bygd om?

 

Det siste offisielle hopprennet ble arrangert den 16, mars 1902 med påfølgende premieutdeling i Paulenhytta.

 

 

 

Husmannsplassen Slottet

 

Det var eieren av Paulen som reiste husmannsplassen Slottet i 1850. Det bodde husmenn på Slottet i om lag 45-50 år, d.v.s. frem til århundreskiftet. Om det var Åsmund O. Grovane eller Nils Johnsen Robstad som eide Paulen i 1850 årene, er noe usikkert.

Det er imidlertid sikkert at det var Gunner Olsen f. 1799 som var den første husmannen på Slottet. Slekta hans bodde her i de 40-50 årene som bygningene sto frem til de ble flyttet til Vollane (nede ved den største gården på selve Drivenes).

Gunner Olsen hadde først vært leilending (husmann) i Paulen fra 1828 inntil han overtok slottet ca. 1850. Han var sønnen til Ola Gunnarson Monen og han var gift med Ingjerd fra husmannsplassen Monen under Drivenes.

Etter datidens forhold måtte plassen Slottet være ganske stor. Vi kan lese at i 1865 kunne de fø

1 hest, 4 kyr, 10 sauer og 7 geiter. De sådde 1,5 tønner blandingskorn og 2 tønner poteter.

Gunner Olsen var gift med Guri Olsdatter f. 1793. De fikk sju barn. Her er litt mer om barna: Tone Sørine føldt 1837 var hjemme og hjalp moren med husarbeide til hun flyttet til Vollane i 1875. Den femte av barna het Torborg født 1833 og var hjemme og hjalp faren etter at moren døde i 1870. Hun bodde alene på Slottet helt til bonden på Drivenes, Eivind Robstad, ved århundreskiftet flyttet husene ned til Vollane. Guttene freiv i skauen og arbeidet på saga på Drivenes. Det fortelles lite om barna ellers.

(gjengitt fra en lapp som hang på husmannsplassen til 2017/2018)

God tur

 

 

 

 

.

 

Høydeprofil

Nyttige lenker

Verneområdet
Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.