Vi jobber med å oppgradere UT.no! Ta gjerne en titt på betaversjonen på ny.ut.no. Du finner helt sikkert masse feil og mangler, men vi setter uansett stor pris på tilbakemeldinger.

Fra Bø til Knott - en smak av Irland 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 3,0 km
Varighet:
1 time, 30 minutter +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Enkel +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Rogaland
Stavanger Turistforening
Helt vest på Rennesøy har kommunen merket en perle av en tur-rute. Turen tar ikke mer enn 1,5 time, og den går gjennom et vakkert kulturlandskap langs de tørre brattkantene ved Niben og Knott. Turen starter fra Sørbø handelslag og følger bygdeveien sørover til Bø. Herfra er det merket løype som deler seg etter noen hundre meter. Du må velge om du vil følge den nedre traseen fram til Hesthammar, eller gå oppe over beitemarkene og langs den særpregete brattkanten. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor øyene her ute kalles de grønne øyene. På andre siden av fjorden er det utsikt til Mosterøy og Klosterøy. I Finnesandbukta skimtes Utstein Kloster Hotell, mens selve klosteret ligger i skjul bak Ramnafjellet. 

Mange vil nok velge enten den øvre eller den nedre løypa, og gå samme vei tilbake. Men dersom du ikke er redd for å klyve opp eller ned den bratte bakken, anbefaler vi å ta turen som en rundtur. 

Hesthammaren:
Hesthammaren må ha vært en god plass å bo; sørvendt, tørre flater og sjøen like nedenfor. De to husene som lå her må ha vært imponerende. Det ene lå opp under fjellet inn mot et lite v-formet skar. Huset var 26 meter langt, sju meter bredt og hadde fire rom. Det andre huset lå lenger mot sørøst, var 24 meter og bare delt i to rom. Til sammen var her bebygd 350 kvm! Fremdeles kan du se åkerreinene i terrasser oppover og en rekke steingjerder, innhegninger og rydningsrester. 

De som bodde her, tok seg også av sine døde. I området er det fire gravhauger. Den største av disse lå på Hesthammar og har et tverrmål på åtte meter. Det er ikke gjort utgravinger eller funn som kan datere bosetningen nærmere. Men gravhaugene vitner om førkristen tid, kanskje folkevandringstida omkring 500 e. Kr. Hustuftene tyder på bosetning også i middelalder.

Rute: 
Følg Bøveien 400 meter sørover til Bø. Merket sti videre. Turen tar 1 - 1,5 time enten du tar den som en rundtur, eller velger å gå fram og tilbake til enten Hesthammar eller Knott. Ansvar: Rennesøy kommune. 

Verd å se:
Utsikten fra toppen av bratthengene. Forminner ved Hesthammar. 

Båndtvang: 
hele året. Dyr på beite – Bruk gjerdeglyvere og lukk grinder!

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.