Symbolforklaring

Stier og løyper

Sommerstier er T-merkede stier. Kilometerantallet som er oppgitt inkluderer evt. stigning. Vi måler lengden fra stikryss til stikryss.
Vinterløyper er løyper fra DNT og Skiforeningen med ulik merking.

Les mer om merking av stiene og løypene

Hytter - betjeningsgrad

Les mer om hyttene

Turer - vanskelighetsgrad

For en voksen person, i god fysisk form.

Les mer aktivitetssymbolene

Tegnforkalring i bakgrunnskartene